Project: Constant_V

Constant_V: Rekenmatig Arabisch

Opening: woensdag 09-03-2022 18:00 -> 21:00 @ Constant
Ontmoeting in het Lagrange café: woensdag 30-03-2022 17:00 -> 19:00 @ Lagrange Points, Huidevettersstraat 114, 1000 Brussel

Rekenmatig Arabisch is een voortgaande serie werken verzameld door Rita-Josy Haddoub, die technologische soevereiniteit aankaart. Het beeldt zich de-coloniale fundamenten in voor de reductieve benaderingen waarmee Machine Learning modellen worden ontworpen. Rekenmatig Arabisch moedigt technologische denkbeelden aan die de stemmen en werkelijkheden van ondervertegenwoordigde culturen niet uitwissen, maar die waarde hechten aan collaboratieve uitwisselingen met en binnen traditionele praktijken.

In de Arabische wereld wordt gedaan aan het lezen van koffiedik, een praktijk die in de vitrine van Constant wordt ingezet als een analogie om te denken over Machine Learning modellen. Hoe zijn haar protocollen en processen ingebed in ruimtelijke relaties? Hoe bieden ze ruimte aan complexiteit? Koffievlekken vertegenwoordigen hier een zelfstandig geworden medium dat betekenis geeft aan geïnterpoleerde beelden. Bezoekers worden uitgenodigd om te proberen koffie te lezen, om vanuit de contouren van hun eigen beker of die van een ander figuren te omlijnen en verhalen te verwoorden.


@ Constant

rue du Fortstraat 5, 1060 Saint-Gilles | Sint-Gillis