Project: Constant_V

Constant_V: Cosmic Foam Traditions No. 1 - The Æthers

OPENING: 06.05.2022 18:00 -> 24:00
Parcours d’Artistes Sint-Gillis: 07 & 08.05.2022 14:00 -> 19:00
Parcours d’Artistes Sint-Gillis: 14 & 15.05.2022 14:00 -> 19:00
GESPREK: 09.06.2022 17:00 -> 19:00

Les Aethers (door Claire Williams en Dvora Levy) dook in 19e en 20e eeuwse experimenteel-occulte wetenschapsarchieven en diepte daaruit "technieken van het onzichtbare" op. Les Aethers maakt ruimte voor hun re-activatie en behoud.

Les Aethers traceert niet gangbare erfenissen en afstammingslijnen door zich onder te dompelen in geschiedenissen van industriële samenlevingen. Het project onderzoekt hoe ’praktijken van het onzichtbare’ die van elders afkomstig zijn, contacten met wetenschapstechnieken aangingen.
Als sprituele communicatie en mediums niet zouden hebben bestaan dan zouden telefoon of telegraaf er niet zijn geweest.
Aan beide kanten van de scheidslijn tussen wetenschap en niet-wetenschap werden wetenschap.st.ers van het onzichtbare bezeten door de ambitie om de mensheid een niet-waarneembare wereld te onthullen. Voor enkelen werden de gedeelde concepten, instrumentaria, instituties, relaties en diners ruimtes voor vrijheid en experiment die functioneeerden buiten het maatschappelijk systeem dat uitsluitingen maakt op basis van klasse en gender.

Dit rijke geheel werd bevolkt door: veel vrouwen, andere lichaamsbenaderingen, eerder kwalitatieve dan kwantitatieve benaderingen, collectieven en zich roerende meervoudige werelden.

Les Aethers onderzoeken technieken zoals chemisch-occulte
helderziendheid, aura-electrofotografie, holle spiegels die tijdruimte veranderen, spiritisme, astraal reizen doorheen parallelle werkelijkheden, instrumentale transcommunicatie, gedachtenfotografie, verrekijken, ectoplastische materialisatie, radiografische massa-telepathie, radiotherapie.

Voor het maken van Cosmic foam Traditions Nr. 1 werkten de
kunstenaressen samen met Eve, die deel uitmaakt van een internetgemeenschap van ’shifters’. Op basis van hun archief werd een script gemaakt voor Eve om over te schakelen naar een verlangde realiteit, die aan het eind van de rekening ook de spectrale wereld is die door Les Aethers wordt verondersteld.

De installatie Cosmic Foam Traditions No. 1 - Les Æthers neemt deel aan Parcours d’artistes Sint-Gillis 2022.

Beeld: Marouchka Payen


@ Constant

Rue du Fortstraat, 1060 Saint-Gilles | Sint-Gillis