Constant in Teaching the Radical Catalogue: Een syllabus

Constant werd uitgenodigd om deel te nemen aan het project Onderwijzen van de Radicale Catalogus: Een syllabus.
De initiatiefnemers van het project Eva Weinmayr en Lucie Kolb willen een syllabus ontwikkelen voor de studie van zoek- en vindculturen in bibliotheken van het globale Noorden.

Femke Snelting en Elodie Mugrefya bespraken manieren om de verschillende elkaar overlappende assen van onderdrukking te erkennen in de dagelijkse praktijk, in het gebruik van technologie en in het netwerk van relaties rond technologische gereedschappen. Ze keken in het bijzonder naar de wederzijdse relaties tussen "service", "server", "served".

Martino Morandi en Anita Burato bespraken hun werk rond het catalogeren van bibliotheken (Infrastructural Manoeuvres) en het daarin leesbaar maken van technische en sociale keuzes, het ontkrachten van vaste categorieën, en het bevragen van autoriteit, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de representaties van kennis in de catalogus.