Constant in MARCH magazine

MARCH nodigde Constant uit om van januari tot juni 2022 een reeks van 6 artikels te publiceren in hun magazine. Dit past in het kader van hun eerste langetermijnonderzoek ’Publishing As Protocol’, dat de relatie tussen zelforganiserende modellen en technologische soevereiniteit wil onderzoeken.

’Publishing As Protocol’ speelt met de dubbele implicaties van het woord ’protocol’ door opzettelijk de betekenissen ervan te verwarren: 1) als de geaccepteerde of gevestigde code van procedure of gedrag in een groep, organisatie of situatie, en 2) als een set regels die de uitwisseling of overdracht van gegevens tussen computerapparatuur regelt. Het is een manier om beide definities gelijkwaardig te beschouwen als een protocol dat niet alleen kan worden gelezen en geactiveerd, maar ook kan worden geschreven en herschreven.

MARCH is een tijdschrift over kunst en strategie dat publiceren inzet als een daad van protest en een manier om te reflecteren op de kritieke sociale en politieke kwesties van onze tijd.