Constant Padology

Het artikel "Constant Padology" focust op een essentieel onderdeel van de gereedschaps-ecologie van Constant: Etherpad. Het is een eenvoudige software die tot in bijna al onze activiteiten en praktijken doorgedrongen is; van interne organisatie tot collectieve schrijfsituaties en publicatiewerk.

De Etherpad-lite installatie van Constant is sinds tien jaar onze technische compagnon en het is een fundamentele tool in ons dagelijks werk. Dit essay omschrijft de veelzijdige aspecten van de software en de verschillende rollen die het opneemt. Het artikel schetst daarmee de technologische horizonten die we nastreven binnen de praktijken van Constant.

Het artikel is geschreven door Martino Morandi en het is de laatste in een serie van zes die Constant publiceerde op uitnodiging van MARCH, journal of art & strategy, in de context van het eerste lange termijn onderzoek van het journaal: "Publishing As Protocol".