Project:

Collectively Setting Conditions for Re-Use

Het artikel Collectively Setting Conditions for Re-Use gaat in op de banden die Constant doorheen de tijd ontwikkelde met aspecten van Vrije Cultuur. Het onderzoekt vragen en urgenties die worden aangekaart via de licentie "Collective Conditions for (re)use" (CC4r).

"The Collective Conditions for Re-Use (CC4r) license is one of many attempts at an affirmative critique, an experiment with possible and impossible, desirable and absurd, experimental and utopian (extra-)legal models for authorship. It provided a welcome opening into a new chapter in Constant’s thinking about sharing culture and knowledge"

Het artikel werd geschreven door Mia Melvær en is het vierde van zes artikelen die MARCH Constant vroeg te publiceren in het kader van het eerste lange-termijn onderzoek van het tijdschrift: "Publishing As Protocol".


@ https://march.international/collectively-setting-conditions-for-re-use/