Oproep: Netwerken met een Standpunt

"Netwerken vertellen niet alle verhalen gelijk. Netwerken, zoals alle entiteiten met verhalen, vertellen het gemakkelijkst die verhalen waarmee ze zich kunnen spiegelen." [Eleanor Saitta, 2012].

Het internet is dood, lang leve de internets! In 2025 zal het internet bestaan uit gated communities of gedecentraliseerde, onafhankelijke servers. Voor degenen die verbonden willen blijven en tegelijkertijd hun eigen afhankelijkheden willen bepalen, is er geen andere optie dan nieuwe netwerken op te zetten en te experimenteren met zowel historische als vernieuwende netwerk protocollen.

Hacktrices, financiële idealisten, privacy-ingenieurs, LGBT-militanten, ethno-queers, radioamateurs, biotech-fans en surfkunstenaars kiezen voor gefedereerde netwerken: verre van standaard en niet altijd betrouwbaar, maar intra-actief, kopieerbaar, open, hackable en/of parallel. Ze erkennen het elektromagnetisch spectrum als een kritisch hulpmiddel, installeren gemeenschaps-WiFi systemen of gooien hun server in hun rugzak, plugbaar wanneer nodig. Ze hosten ergens in het Fediverse een gemeenschap om mee te communiceren, publiceren en verbinden zich aan specifieke sociale netwerken, terwijl ze wegblijven van de andere lagen van wat ooit de digitale snelweg werd genoemd. Een veranderend klimaat daagt de infrastructuur op het vasteland uit en drijvende routers bedienen gemeenschappen die op de open zee leven. Netwerken met een standpunt hebben niet alleen een ’attitude’, ze bieden een duidelijk perspectief op hun eigen specifieke oriëntatie, al dan niet verbonden binnen het internet.

Netwerken met een Standpunt is een zesdaagse werksessie georganiseerd door Constant. Tijdens deze intensieve week strekken we de verbeeldingskracht van wat een netwerk is, en wat het kan zijn. Het is een uitnodiging om samen te experimenteren met net-affiniteiten vanuit twee verschillende maar onderling verweven attitudes:

Het internet is dood. De eerste drie dagen gaan uit van de veronderstelling dat het internet in de nabije toekomst iets is om te vermijden. Dus, wat als we de connectie met het huidige World Wide Web verbreken en andere netwerken bouwen, parallel, off-line, peer-to-peer, gedecentraliseerd of anderzijds gerelateerd? Welke netwerktopologieën en organisatievormen kunnen we bedenken, welke relaties kunnen we ons voorstellen? Wat als we denken aan andere materialiteiten, al dan niet tastbaar? Zou het uiteenvallen van het ondoorbroken weefsel van het internet of het ontstaan van splinternetten niet alleen een bedreiging kunnen zijn, maar ook een potentieel kunnen bieden aan verschillende genetwerkte ruimtes en protocollen, gericht op gedeelde zorgen en net-affiniteiten in plaats van enkel winstoogmerk?

Lang leve de internets! In de volgende drie dagen zullen we onderzoeken hoe we ons bestaande infrastructuren en historische protocollen opnieuw kunnen toe-eigenen voor andere doeleinden. De veelheid aan sociale netwerken en protocollen neemt toe, met verschillende gradaties van filters, toegankelijkheid en zichtbaarheid. Deze trend vertoont gelijkenissen met de beginperiode van computernetwerken. Er werd toen geëxperimenteerd met verschillende fysieke netwerken en protocollen, voordat ze werden samengevoegd onder de koepel van het Amerikaanse TCP/IP-internetmodel. Dit model groeide uit tot een geglobaliseerd en globaliserend project, verweven met de ontwikkeling van het neoliberale kapitalisme door het vermogen van internet tot waardevergroting en circulatie. Maar de uitbreiding en capillariteit van dat ene netwerk heeft een punt bereikt waarop de complexiteit van de netwerkdynamiek de aanleiding is voor nieuwe ontsluitingen en experimenten. Hoe kan de toekomstige vorm van het (de) internet(s) ons herinneren aan zijn/hun verleden?

Werksessies zijn intensieve transdisciplinaire momenten die Constant twee keer per jaar organiseert. We creëren een tijdelijke werkomgeving waarin deelnemers hun verschillende expertises met elkaar kunnen verbinden om ideeën en onderzoeksprojecten te ontwikkelen. We experimenteren met prototypes, modellen en concepten en gebruiken bij voorkeur Vrije- en Open Source software en data beschikbaar onder een open licentie. Werktaal is Engels, met inserts in het Nederlands en Frans.

Deelnemers met verschillende disciplines, leeftijden, genders, ervaringsniveaus en achtergronden zijn welkom om zich kandidaat te stellen. We zijn bijvoorbeeld op zoek naar netwerkfanaten, data-feministen, fediverse fans, tunnelgravers, kapiteins en piraten, kunstenaars die netwerktechnologieën belichamen, activity pub adepten, scuttlebutters, LoRa’s, peer2peer netwerk-deelnemers en andere netwerkers met een standpunt.

Netwerken met een Standpunt vindt plaats op verschillende locaties, waarvan sommige misschien wel drijvend ≃ in Antwerpen van zondagavond 7 april tot zaterdagavond 13 april 2019. We nodigen jullie uit om beide attitudes te verkennen (het internet is dood + lang leve de internets) maar je bent ook welkom om je aan te melden voor alleen de eerste of tweede attitude. De eerste sessie begint op zondagavond 7 april en eindigt woensdag 10 april ’s avonds laat. De tweede sessie begint op woensdag 10 april ’s avonds en eindigt op zaterdag 13 april ’s avonds laat.
Deelname is gratis, Constant verzorgt lunch en reizen (tot 300 euro per persoon, indien nodig) plus eventuele accommodatie. Constant heeft al een aantal deelnemers uitgenodigd om de sessie te starten. Daarnaast zijn er 12 plaatsen beschikbaar via deze open oproep.
Indien je geïnteresseerd bent in deelname, stuur dan voor 10 februari 2019 een e-mail naar wendy@constantvzw.org en motiveer kort je deelname. Vertel ons ook voor welke sessies je je aanmeldt. Wij antwoorden uiterlijk op 17 februari 2019.

Netwerken met een Standpunt wordt ontwikkeld door de Vereniging voor kunst en media, Constant in samenwerking met ooooooo, Varia.zone en onder andere Samenschool, Stadshaven, Wireless Antwerpen.