Bureaucracktic Bedtime Stories

Bureaucracktic Bedtime Stories is een verzameling bijdragen in veelsoortige media die voortkomen uit de werksessie Bureaucracksy.

Nog tot 1 juni kun je inschrijven op de publicatie Bureaucracktic Bedtime Stories. Dit is een time-based estafette vertelling die voortkomt uit artivistische praktijken rond verbeeldingsvolle toe-eigeningen van regels, ordening en voorschriften.
Je ontvangt 1 verhaal per dag gedurende 21 opeenvolgende dagen. Deze kun je beluisteren als podcast of via een mailinglist, op je telefoon of laptop, dus kies je favoriete bedleestechnologie.
https://constantvzw.org/site/Bureaucracktic-Bedtime-Stories,3474.html

Hoe de publicatie te ontvangen
Schrijf u in vóór 1 juni 2022, per:

E-Mail:
* je kunt je inschrijven via de mailinglijst:
<https://boucan.domainepublic.net/ma...>

Podcast:
* voeg deze link toe aan je podcast feed:
<https://bureaucracksy.constantvzw.o...>

Na registratie krijg je één verhaal per dag te horen, om 20:30 CET, en dat 21 dagen achter elkaar.
Zodra je alle bijdragen hebt ontvangen, moet je je uitschrijven. Tenzij je nog een cyclus wilt meemaken !

Bijdragen
Bureaucracktic Bedtime Stories bevat bijdragen van:
Sarrita Hunn, Loup Cellard, Richard Wheeler, Temporary Bureaucracksy Collective, Elodie Mugrefya, Muslin Brothers, Office for Joint Administrative Intelligence (O.J.A.I.), Lucia Palladino, Wendy Van Wynsberghe, Laura Oriol + Peter Westenberg, Melt - Loren Britton & Isabel Paehr, Francis Hunger, Brendan Howell, Caterina M, Simon Browne, An Mertens, Eric Snodgrass, Jonathan McHugh, Simon Browne.

Credits
Constant 2022. Copyleft met een verschil: Dit is een collectief werk, u bent uitgenodigd om het te kopiëren, te verspreiden, en te wijzigen onder de voorwaarden van de CC4r https://constantvzw.org/wefts/cc4r.en.html.

Redactie
Peter Westenberg, Wendy Van Wynsberghe, Manufactura Independente

Design
Manufactura Independente

Financiële steun
Federatie Wallonië Brussel, Vlaamse Overheid, Vlaamse Gemeenschapscommissie