Project:

Becoming Sponge: Sustaining Practice Through Protocols of Web Publishing

Het artikel "Becoming Sponge" motiveert keuzes en structuren voor het bouwen en onderhouden van het Constant digitaal ecosysteem van sites, servers en gereedschappen. Michael Murtaugh deelt zijn gedachten over onder andere het werken met publicatie protocollen, de verbanden met historische ontwikkelingen van het web en de zorg en continuitiet die voorop gesteld worden in het werk.

"Als deel van het voortgaande werk dat het belang van infrastructuur onderzoekt, zoeken we naar vormen van ’voortdurendheid’; we onderzoeken de feministische potentie van vrije software, onderhoudspraktijken, korte en lange tijdsspannes en hoe technologie zowel nprmen produceert alsook marginaliseert."

Dit artikel is het tweede van de zes die MARCH aan Constant vroeg te schrijven in de context van ’Publishing as Protocol’, het eerste lange termijn onderzoek van het journal.