A Traversal Network of Feminist Servers (ATNOFS) publicatie

A Traversal Network of Feminist Servers (ATNOFS) is een samenwerkingsproject dat gevormd is rond intersectionele, feministische, ecologische servers waarvan de gemeenschappen in 2022 onderling reisden om hun kennis te delen en uit te breiden via live bijeenkomsten. ATNOFS stelt dat dergelijke platforms en instrumenten nodig zijn om onze communicatie en culturele groei voorbij de huidige media-oligopolies te navigeren, culturele en politieke expressie te democratiseren buiten obscure, bureaucratische algoritmes en reclamegeld.

Het project kwam tegemoet aan de behoefte aan continuïteit, interrelatie en steun voor zelfgehoste en zelfgeorganiseerde computerinfrastructuren in Nederland (Varia, LURK), Roemenië (hypha), Oostenrijk (esc mkl), Griekenland (Feminist Hack Meetings) en België (Constant). Graag delen wij de publicatie rond deze sessies.

Je kan de publicatie downloaden of printen via de volgende links:

- https://atnofs.constantvzw.org/
- https://hub.vvvvvvaria.org/rosa/ATNOFS/
- https://www.ooooo.be/atraversalnetworkoffeministservers/
- https://systerserver.net/ATNOFS/
- https://txt.lurk.org/ATNOFS/
- https://zoiahorn.anarchaserver.org/ATNOFS/
- https://hypha.ro/ATNOFS
- https://varia.zone/ATNOFS
- https://bleu255.com/ marloes/txts/ATNOFS/
- https://psaroskalazines.gr/zines/ATNOFS/
- https://esc.mur.at/en/werk/atnofspublication

Dit project werd ondersteund door het Culture of Solidarity fund en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Mede gefinancierd door de Europese Unie, Erasmus+
Met de steun van Kunstenpunt