Project: Projecten

ATNOFS: Hoofdstuk 1 - Varia

A Traversal Network of Feminist Servers is een samenwerkingsproject rondom intersectionele, feministische, ecologische servers waarbij de gemeenschappen onder elkaar reizen om hun kennis te delen en uit te breiden via ontmoetingen.

Tijdens de eerste hoofdstuk die georganiseerd wordt door Varia op 26 en 27 maart, we - Varia, LURK, Constant, HYPHA, Feminist Hack Meetings en esc - werken aan tools en methodes die ruimte maken om samen te onderzoeken wat feministische publiceer infrastructuren kunnen zijn. Deze tools en methodes zullen op de andere locaties hergebruikt worden en verschillende vormen van kennisdeling mogelijk mogelijk maken.

Er zal tijdens dit weekend ook een publiek moment georganiseerd worden, waar verschillende server praktijken zullen worden geïntroduceerd en we anderen uitnodigen om mee te denken en aan te haken. Ook zal ATNOFS worden gedocumenteerd met Rosa, een reizende server die al het verzamelde materiaal zal publiceren aan het eind van het jaar.


@ Varia

Gouwstraat 3, 3082 BA Rotterdam, The Netherland