Project:

Een reparatieve benadering van publiceren

Dit artikel neemt Constant’s reparatieve houding ten aanzien van publiceren onder de loep.

In a wide array of materials and methods, from thermal printers to talking servers and “algoliterary” poetry, many forms of publications come out of Constant’s projects and networks. What they often have in common is not so much the shape of their content but the conversations that lay the groundwork of how they are negotiated into being.

Het artikel werd geschreven door Mia Melvaer en is het vierde van zes artikelen die MARCH Constant vroeg te publiceren in het kader van "Publishing As Protocol", het eerste lange-termijn onderzoek van het tijdschrift.


@ https://march.international/a-reparative-approach-to-publishing/