Transmarcaties: X staat niet voor bestemming

Transmarcations was een werksessie situeert zich op de kruisingen van technologie met geografie, levensloop, lichaam, terrein, en verplaatsing. Ik vond plaats van 4 tot 9 december 2014 in Beursschouwburg, een multidisciplinair kunstencentrum in het hart van Brussel.

Transmarcaties experimeert met manieren om hier, anders en elders in kaart te brengen. De werksessie nodigt deelnemers met uiteenlopende achtergronden, disciplines en transverhalen uit om prototypes, visualisaties en modellen te maken van al dan niet speculatieve lichaams-terrein combinaties. Bio-mappers, kunstenaars, gender- en migratie-activisten, wetenschapshackers, cartografen, datafeministen, self-quantifiers ... zijn welkom om samen te experimenteren met software, taal, lichaam, navigatie en andere technologieën.

Transmarcaties is geïnteresseerd in de complexiteit die ontstaat wanneer cartografie en lichamen in transitie elkaar ontmoeten. Onder lichamen in transitie verstaan we zowel migrerende lichamen als lichamen die een intern proces van verandering aangaan, zoals gendertransities. Door de situatie waarin deze lichamen zich bevinden onder de loep te nemen, ondervraagt Transmarcaties de (ir)relevantie van standaarden en de intrinsieke aanwezigheid van culturele codes. Met welke gereedschappen? Welke taal, parameters, conventies?

De actuele sociaal-politieke context waarin de werksessie plaatsvindt, herinnert ons eraan dat mappingen en data-visualisaties een belangrijke rol spelen in het monitoren van mensen en bewegingen. Data-analyses merken uitzonderingen op als verdacht. Medische, migratie- en andere standaardformulieren maken genuanceerde beeldvorming vaak onmogelijk. Asielzoekers kunnen maar best aan een stereotypisch profiel voldoen om als vluchteling in aanmerking te komen. Ook de volledige surveillance op dataverkeer door (inter)nationale veiligheidsdiensten, gekoppeld aan verregaande profilering door internetbedrijven laat weinig ruimte voor affiniteiten die identitaire definities overschrijden en verdergaan dan het markeren van ’wij’ versus ’zij’ kampen.

Experimenten waarin speculatie, onzekerheid en grensverschuiving centraal staan zijn hard nodig om gesitueerde en niet-normatieve verbeeldingen te genereren van mogelijke allianties tussen lichamen, terreinen en contexten. Voorbij de statistiek en analyse zijn diagrammen, modellen, schema’s en kaarten ook middelen om nieuwe oriëntaties uit te zetten, om hybride, fantastische, gewenste en utopische verlangens op de fysieke realiteit te projecteren.

We inspireren ons op een gesitueerde feministische geografie en vragen ons af wie kijkt? Wie beschrijft? Vanuit welk perspectief? Graag zetten we een technografische X op een steeds veranderlijke kaart. Die X staat niet voor een bestemming, maar voor een logica die ongelijke machtsverhoudingen tussen mensen aankaart, die ruimtes voor vrijheid propageert die een rijkere geometrie kennen dan die van de as, de productie-lijn, de uni-directionele feed. We situeren lichamen in ruimte en tijd, verstoren en herschikken, wandelen buiten de gebaande paden, en ontwikkelen een relationele praktijk van disoriëntatie: we kijken naast het onderwerp, uit focus, naar onverwachte connecties tussen soorten, omgevingen, objecten.

Er wordt gewerkt van 4 tot 9 december 2017 in de Beursschouwburg in het centrum van Brussel.

De werksessie omvat:
* Geconcentreerde collectieve werkdagen, ateliers en uitwisselingsmomenten (met onder meer Pierre Huyghebaert, Pascale Barret, A. Alexander Antonopoulos)
* Uitstappen naar relevante plekken in Brussel (zoals bv het Nationaal Geografisch Instituut)
* Een interactieve installatie van François Zajegá in de Grote Hal die groeit door gezamenlijke input
* Een publieke avond met gastpresentaties in het Beurscafé

In samenwerking met Molenbeek Formation en de Beursschouwburg.

image: Attack of the panoramic jellyfish, Tom Lechner, cc-sa


Verwante activiteiten

Transmarkaties rondleiding

Tijdens de werksessie Transmarkaties experimenteert een groep kunstenaars en creatievelingen met concepten, software, cartografieën en representaties. Veel van dit werk gebeurt achter gesloten (...)

Transmarkaties lezingen

2017
Een publieke avond in het kader van Transmarkaties, een werksessie van Constant in de Beursschouwburg. Sprekers A. Alexander Antonopoulos en Nishat Awan geven hun kijk op de politiek van locaties (...)

Open Call

2017
DEZE OPEN CALL IS GESLOTEN De deelnemers aan de Transmarcaties werksessie zijn: Arkadi Zaides, Jonathan Chaim Reus, Mia Melvaer, Jerome Giller, Elvira Korman, Rajwa Tohme, Femke Snelting, Pacôme (...)