Iteraties

Iteraties onderzocht de toekomst van artistieke samenwerking in digitaal genetwerkte contexten. Multidisciplinaire kunstenaars en makers werden bij elkaar gebracht om speculatieve werken te creëren die de verbeelding voedden van mogelijke vormen van artistieke samenwerking.

Iteraties was een Europees samenwerkingsproject tussen Dyne.org (NL), esc medien kunst lab (AT), Hangar (ES) en Constant (BE). Tussen 2017 en 2020 vond een reeks activiteiten plaats in Giampilieri, Barcelona, Graz en Brussel.

Projectomschrijving
Nieuwe realiteiten vragen om nieuwe praktijken en deze praktijken moeten ontwikkeld worden. Via een reeks hands-on residenties en discursieve tentoonstellingen bood Iteraties situaties waarin kunstenaars gezamenlijk experimenteerden met nieuwe manieren om met kunst "werken" die ruimte boden voor collectiviteit en samenwerking. Het project was gestructureerd rond het conceptuele model van "iteratie". Geïnspireerd door recursieve vormen van samenwerking zoals ze bestaan in open source softwareontwikkeling, paste het project Iterations herhaling en circulariteit toe op artistieke methodes, waarbij de uitvoer van de ene activiteit werd gebruikt als input voor de volgende.

In de digitale kunst worden open code, delen en genetwerkte creaties steeds populairder. Iteraties ontwikkelde dit opwindende vooruitzicht verder door open source-methodologieën uit het digitale domein te betrekken bij analoge kunstpraktijken, artistieke kennisuitwisseling en het maken van tentoonstellingen. Iteraties onderzocht processen en motivaties die kunstenaars hielpen om samenwerkingsmodellen en digitale vrij gereedschap te verkennen. Iteraties strekte zich uit naar kunstgerelateerde gebieden door aandacht te besteden aan esthetische, ethische en wettelijke aspecten van multi-auteurschap, op commons gebaseerde economie, politieke en sociale mogelijkheden die zich openen rond de artistieke. Met de open-source-filosofie als basis voorzag het project gemeenschappelijke gronden voor alle activiteiten.


Verwante activiteiten

Iterations publication

2020
Iteraties was een serie residenties, tentoonstellingen, onderzoeksmeetings en artistieke uitwisselingen toegewijd aan de toekomst van artistieke samenwerking in digitale genetwerkte contexten. (...)

next-Iterations

2020
JOIN LIVE EVENT Gedurende de afgelopen drie jaar was het project Iteraties een prachtige rit door het landschap van de artistieke samenwerking. Nu is er een publicatie. We nodigen je uit de (...)

Iteraties: Publicatie Sprint

2020
De organisatoren van het project Iteraties hadden een ontmoeting met onderzoekster Jara Rocha en de experimentele grafisch ontwerpster Manetta Berends om te werken aan de Iteraties publicatie die (...)

Iteraties #5: werksessie Gezamenlijke Omstandigheden

In het kader van het Europese project Iteraties organiseerde Constant een werksessie over de voorwaarden voor/van gezamenlijkheid. Gezamenlijke Omstandigheden vond plaats in Ateliers Mommen in (...)

Iterations #5: Operating / Exploitation

2019
’Iterations #5: Operating / Exploitation’ is een collaboratief werk, met input van: Mia Melvaer, Maxime Stifinner, Zoumana Meïté, Norbert Math, Iris Torruella Segura, Yoan Robin, Rosa Llop, Geraldine (...)

Iteraties #5: lezingen en performance

2019
Het collaboratief traject Iteraties onderzoekt de collectieve artistieke praktijk in een digitale context. Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling Operating / Exploitation in Bozar (...)

Iteraties #5: Artistieke residentie

2019
Iteraties onderzoekt de voorwaarden voor artistieke samenwerking in een digitale context. Convivialiteit, saamhorigheid, instituten, provisorische besturingssystemen, documenten als performance (...)

Iteraties: overdrachtsresidentie

2019
Iteraties onderzoekt de condities voor artistieke samenwerking in een digitale context. Zes kunstenaars werden uitgenodigd samen te denken, te speculeren en experimenteren. In de ruimtes van (...)

Iteraties #4 : Collaboration | Contamination > NOI

2019
Voor de vierde residentie Iteraties nodigde esc kunstenaars Nayari Castillo, Antonia Manhartsberger, Norbert Math, Mia Melvær, Constanza Mendoza, Ulla Rauter, Martin Rumori uit om een collectief (...)

Iteraties #3: Residentie voor een collectieve onderzoeksgerichte artistieke productie in Hangar

2018
Voor de tweede residentie in het kader van het project Iteraties werden 8 kunstenaressen uitgenodigd om een samenwerkingsproject te ontwikkelen tijdens een residentie van 15 dagen in Hangar. (...)