IPatchwork / E-report

Ipatchwork was een workshopserie voor meisjes.

Lange tijd konden meisjes en vrouwen zich enkel artistiek uitdrukken
via het huiselijk weven, stikken, borduren, enz" De tijden zijn gelukkig veranderd. Of vergissen we ons?

Op Laundry Day wilde ADA (een project van ATEL vzw) je stimuleren om intensiever met nieuwe technologieën aan de slag te gaan.

iPatchwork gaf je de kans om de basis skills van videomontage en vj-en te leren kennen. Op een videowall maken verschillende monitoren de lapjes uit van het deken.

Op de Laundryday van 2006 konden geïnteresseerde meisjes aan de hand van sleutelwoorden een foto-opdracht uitvoeren op de stand van iPatchwork op ’t Eilandje.

Partners:
JES vzw – Jeugd & stad, De Karel de Grote-Hogeschool, Hogeschool Antwerpen, cvo deurne, Unfold, Rekalldesign, ooooo