Cuisiner

Puerto Kookbook

Puerto is een gastvrije plek in het centrum van Brussel waar thuislozen kunnen aankloppen als ze zelfstandig willen wonen. Elke maandagavond eten de bewoners er een driegangenmaaltijd die door (...)

Puerto Livre de cuisine

Puerto est un centre d’accueil au coeur de Bruxelles pour les sans domicile fixe. Chaque lundi, les occupants peuvent manger un repas composé de trois plats, préparé par un bénévole, à un prix (...)

VJ11.4 Semiotics of the kitchen radio

Wat is Constant aan het brouwen ? Welke experimenten, vragen, technieken en woorden brengen ze met elkaar in verbinding op dit moment ? Via Verbindingen/Jonctions 11 nodigt Constant je uit in de (...)

VJ11.4 Semiotics of the kitchen radio

Qu’est-ce que Constant est en train de cuisiner ? Quels expérimentations, questions, techniques et mots est-ce qu’ils combinent en ce moment ? En organisant Verbindingen/Jonctions 11 Constant vous (...)