m-e-t-h-o-d-o-l-o-g-i-e-ë-n (of niet)

Bijdrage aan de derde lab-meeting van het project "Re-configuring computing through cyberfeminism and new materialism" (CF+). CF+ is een project van het onderzoekslaboratorium Gender/Diversiteit in Informatica Systemen aan de Universiteit van Kassel, Duitsland. Het project beoogt een basis te leggen om de dominante wijzen waarop kennis en artefacten in de informatica wordt geproduceerd te herbekijken met behulp van cyberfeministische en feministische nieuwe materialistische lenzen. Het heeft ook tot doel een permanent netwerk te vormen van onderzoekers, kunstenaars en ontwerpers die rond deze thema’s werken.

Tijdens de lab-meeting bespreekt Femke m-e-t-h-o-d-o-l-o-g-i-e-ë-n (of niet) om de verschillende expertises van kunstenaars, activisten, theoretici en softwareontwikkelaars aan elkaar te knopen. Via collectieve projecten zoals Cqrrelations, The Techno-Galactic Software Observatory, The Libre Graphics Research Unit en Queering Damage zal Femke laten zien dat het noodzakelijk en mogelijk is om situaties te creëren waarin we samen kunnen nadenken over wat er gebeurt met digitale technologie. Hoe kunnen we ons affirmatieve kritiek voorstellen die in de buurt blijft van de praktijk van computer- en informatica zelf?


@ Universität Kassel

Wilhelmshöher Allee 71 - 73, Kassel