Verbindingen / Jonctions 12: Met Data Bedoelen We

Jonctions/Verbindingen is een tweejaarlijks multi-disciplinair festival georganiseerd door Constant. Door de 12e editie lopen drie rode draden: In de schaduw van Grijze literatuur (over de veelheid van documenten, commentaren, sporen die vaak onzichtbaar vanuit de marges en op de achtergrond ons elektronisch communicatie-verkeer organiseren), De aard en het bestaan van data (Wat is data? Waar wordt data aan gegeven of vandaan gehaald?) en Performatieve Instructies (codes en normen die zichzelf en anderen in beweging zetten).

21 > 27 november: Werksessies

24 > 29 november: Referentie ruimtes

28 + 29 november: Seminarie