Project: Algolit

Variaties op een Oogwenk II

De eerste Algolitsessie van 2018 verwelkomt Nicolas Malevé, met het tweede deel van de workshop die hij organiseerde in het kader van Algoliterair Trefpunt in november 2017 in Maison du Livre in Brussel.

Van 10u tot 12u30 geeft Nicolas een inleiding voor deelnemers die niet aanwezig waren in november. Andere deelnemers zijn welkom vanaf 14u.

Over de workshop:
Taal, woorden, schrijven, beschrijvingen en formuleringen zijn intiem verbonden met de manier waarop miljoenen beelden online worden georganiseerd. De evolutie van algoritmische technieken creëert nieuwe relaties tussen het kijken, informatie en kennis. Recente toepassingen voor computer vision maken veelvuldig gebruik van machine learning. Net als andere algoritmes worden machine learning algoritmes geprogrammeerd. Maar ze moeten ook getraind worden. Hedendaagse artificiële intelligentie streeft ernaar om machines de cognitieve vaardigheden van mensen ‘aan te leren’.
Maar wat verstaan computerwetenschappers onder ‘menselijk kijken’? En hoe vertalen ze dat in een concept waarmee gewerkt kan worden? Hun interesse gaat uit naar een heel specifiek aspect van menselijk kijken, dat van de vluchtige blik, de oogwenk, het moment van perceptie dat toelaat om onmiddellijk beslissingen te nemen, haast een perceptie van een reflexbeweging.
In deze workshop introduceert Nicolas een methode om relaties toe te kennen aan beelden en woorden, zoals die wordt beschreven in « What do we perceive in a glance of a real-world scene? » (Fei Fei et al. 2007). Door een variatie op deze methode voor te stellen verandert hij de focus van het experiment. Het gaat niet zozeer om het genereren van kwantitatieve data door de deelnemers, maar wel om een discussie uit te lokken over wat er op het spel staat in dit experiment en hoe het de blik van computers modelleert.

For more information: http://pad.constantvzw.org/p/algoliterary.workshop.a-glance


@ Constant wtc25

WTC Tower 1, Av Albert-2 laan 30, 1000 BXL