Transmarkaties lezingen

@ Beursschouwburg

Rue A. Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel
+32 2 550 03 50 | F +32 2 550 03 40

////////////////////////////////

Een publieke avond in het kader van Transmarkaties, een werksessie van Constant in de Beursschouwburg. Sprekers A. Alexander Antonopoulos en Nishat Awan geven hun kijk op de politiek van locaties en lichamen, representaties van biologische, biografische en geografische transities. Hoe kunnen we afscheidende lijnen herverbeelden als contactzones die waarin solidariteit en evolutie kunnen bestaan?

Tijdens de lezingen kan je de Tanuki XY bezoeken, een interactieve installatie van kunstenaar François Zajéga in de Grand Hall van de Beursschouwburg.
De lezingen zijn in het Engels. Daarom is onderstaande informatie ook in het Engels. Met dank voor je begrip!

Nishat Awan: Topological Atlas


The politicised nature of the discourse around migration means that visual representations are often used in deliberate ways to promote certain agendas. We also live in a time of visual overload, surrounded by large numbers of images available on the net, social media etc., including computationally derived visualisations of large scale data that are being used more frequently across academia and journalism. I will speak around a new project, Topological Atlas, that explores these issues and attempts to visualise border regimes from the point-of-view of those who attempt to cross national territories. This is, of course, an ethical choice and one requiring a participative approach that attends to the politics of location. Topological Atlas takes seriously the problem of the ubiquity of the image and the disjointedness of information to produce visual narratives and counter geographies of/ at borders.

A. Alexander Antonopoulos: Trans-marcations in the Age of Trans: A personal history of the bodies, borders, practices, and passports of transition.


In my presentation of a personal journey through multiple sites of passage that intersect with an alchemically generated gender identity and transition, I will draw on new directions emerging from trans studies, queer studies, and new materialism, in order to turn attention toward the geopolitical, biopolitical, archival and historical significance of the legacy of the passport. Ranging from changes in bodily biological processes and affects to the geopolitics of movement across national border, tools will be explored for archiving personal histories and transsexual autobiography in this era of transgender-based identity and politics.

///////////////////////////////

Bijlagen

Transmarcations

Transmarcaties experimeert met manieren om hier, anders en elders in kaart te brengen. De werksessie situeert zich op de kruisingen van technologie met geografie, levensloop, lichaam, terrein, en verplaatsing. Transmarcaties nodigt deelnemers met uiteenlopende achtergronden, disciplines en (...)