Project: Towards

Towards: Towards a subjective collective cartography

Towards is een verzameling subjectieve kaarten van Brussel, opgezet samen met de creatie van een collaboratieve software voor subjectieve cartografie.

Recyclart en Citymine(d) betrokken Speculoos en Constant bij hun onderzoek naar de subjectieve perceptie van territorium en representatie daarvan. Zij reflecteerden over het begrip ’grondgebied’: hoe stelt men zich zijn grondgebied voor en hoe wordt het subjectief gepercipieerd?

De laatse tien jaar evolueerden het socio-culturele veld en de culturele praktijken sterk. Een aantal interventies door stedelijke activisten verruimden het begrip ’territorium’. De neerslag van deze expertise en de werkmethode dient ook bewaard te worden voor de volgende generaties.

De representatie van het ’grondgebied’ is zeer complex. De objectiviteit in de weergave sluit een zekere subjectieve benadering uit. Brussel wordt een andere stad al naargelang de manier waarop ze benaderd wordt. Wij gaan op zoek naar de complementariteit van de verschillende invalshoeken.

A project of www.citymined.org, www.recyclart.be, www.constantvzw.com, www.speculoos.com

documentatie