Splinterfields 3/4: ALOTOF : Seeds Underground

De derde workshop in de Splinterfields-reeks wordt georganiseerd door Okno. In 2013 startte OKNO het internationale langetermijnproject ALOTOF (A Laboratory On The Open Fields), een onderzoek naar de mogelijkheden van artistieke creatie in openlucht. In dit kader nodigt OKNO mediakunstenaar Shu Lea Cheang uit voor een residentie rond Seeds Underground.

Sinds de jaren 90 worden grote hoeveelheden landbouwgebied ingenomen door  genetisch gemanipuleerde gewassen. In mei 2013 keurde de Europese Commissie een nieuwe maatregel goed die de omloop van zaden controleert. 

Seeds Underground is een kunstproject dat mensen uitnodigt om zaden te ruilen tijdens feestelijke ontmoetingen en zo aan bewustmaking wil doen. Door de verkregen zaden, elk met hun herkomst en verhaal, te planten in de eigen tuin en deze nieuwe leefomgeving te registeren in een online databank, proberen deelnemers de biodiversiteit te beschermen. In oktober 2013 sluit Shu Lea haar residentie bij OKNO af met een Seeds Underground workshop en een zadenruil in de OpenGreens daktuin.

Als organisatie voor en door kunstenaars verbindt OKNO nieuwe media met ecologie. Artistieke processen gebaseerd op samenwerking, onafhankelijkheid en het in elkaar overvloeien van disciplines leiden tot de ontdekking van nieuwe materialen en benaderingen.

http://okno.be


@ OKNO

Koolmijnenkaai 30-34 Quai des Charbonnages - 1080 Brussels / Bruxelles