Right the Right: Re-imagining copyleft

Als bijdrage aan Right the Right, een driedaags evenement over de crisis in het auteursrecht, wordt Constant uitgenodigd om verslag uit te brengen van Auteurs van de toekomst. Tijdens deze studiedag probeerden we een begin te maken met het ons opnieuw voorstellen van copyleft als een dekoloniale, feministische en collectieve praktijk.

Right the Right stelt de vraag of "de handhaving van intellectuele eigendomsrechten zal bepalen welke muziek wordt gemaakt en wie er naar kan luisteren? Hoe worden machtsverhoudingen verdeeld in tijden van platformeconomie en streaming services? Hoe kunnen in het belang van de creatieve praktijk en het publiek belang, modellen voor bescherming en gebruik worden herontworpen? Welke rechten en regels hebben zin in een geglobaliseerde wereld?"


@ Haus der Kulturen der Welt

John-Foster-Dulles-Allee 10, 10557 Berlin