Radio Bosnia #8

Radio Bosnia is a radio broadcast made with words recorded in the neighborhood Bosnie in Sint-Gilles, Brussels. On the menu: hybrid words of the month and a portrait of a person or a place in the neighbourhood.

Every Thursday 11:00 on Radio Alma 101.9FM (Bxl) and on stream: www.radioalma.be

Every fourth Thursday at 16:30 on Radio Panik 105.4 FM and on the stream: www.radiopanik.org

All broadcasts are accessible through www.parlezvous1060.be

Radio Bosnia #8

Radio Bosnie, une émission de radio avec un choix de mots enregistrés dans le quartier Bosnie à Saint-Gilles, dans le cadre du contrat de quartier Bosnie à Bruxelles. Au menu : le mot du mois et un portrait d’une personne ou d’un lieu dans le quartier.

Tous les jeudis à 11:00 sur Radio Alma 101.9FM (Bxl) et en ligne : www.radioalma.be

Tous les 4e jeudis du mois à 16:30 sur Radio Panik 105.4 FM et en ligne : www.radiopanik.org

Toutes les émissions sont aussi accessibles via www.parlezvous1060.be

Radio Bosnia #8

Radio Bosnia is een radiouitzending met een keuze van woorden die opgenomen zijn in de buurt Bosnië in Sint-Gillis, in het kader van het wijkcontract Bosnië in Brussel. Op het menu: het woord van de maand en een portret van een persoon of een plek uit de buurt.

Je kan dit programma elke donderdag beluisteren om 11:00 op Radio Alma via 101.9FM (Bssl) en online: www.radioalma.be

Elke vierde donderdag van de maand wordt het ook uitgezonden om 16:30 op Radio Panik via 105.4 FM en online: www.radiopanik.org

Alle uitzendingen zijn te herbeluisteren via www.parlezvous1060.be


@ Radio Alma