Londen, Groot-Brittannië

Open Source Publishing Briefing

Samen met Mutes Simon Worthington en Laura Oldenburg, nam OSP deel aan een NM-X network evening. We presenteerden onze ervaringen met vrije software voor ontwerpers, en discussieerden over problemen en mogelijkheden van het mengen van vrije en commerciële software, de toekomst van vrije fonts en de wenselijkheid verschillende applicaties met elkaar te integreren.


@ NM-X, London, Great Britain