Ongebonden Bibliotheken Broadcast

Op vrijdag 5 juni eindigt de werksessie Ongebonden Bibliotheken.
Na een week intensief onderzoek ’thuis’ verzamelen de deelnemers online voor een informeel uitwisselingsmoment. Ze delen indrukken van hun onderzoek en staan open voor discussie.
Werksessies van Constant hebben niet het doel om iets te ’produceren’. Dit moment is daarom een gelegenheid voor vriendelijke buitenstaanders om een glimp op te vangen van de exploraties die in de loop van de week plaatsvonden.

Je kan deelnemen aan de sessie via deze link: https://bbb.constantvzw.org/b/mar-ztm-epn


@ Online