Project: Iterations

Iteraties 2015-2016

In juni / juli 2016 organiseren we de tweede editie van Iteraties, met de naam: I don’t know where this is going. Voor info lees dit artikel aub.

Iteraties is een reizende tentoonstelling van een telkens wisselende groep kunstenaars die uitgenodigd worden ’in situ’ een gezamenlijk media-werk te maken.
De groep bestaat uit zes kunstenaars die worden uitgenodigd in een collectieve residentie, en worden begeleid door het Brusselse kunstenlab Constant en esc medien kunst labor uit Graz, Oostenrijk.
Voor hun werk nemen zij als basismateraal het kunstwerk dat is gemaakt in de voorgaande editie van Iteraties, door een andere groep kunstenaars. Op die manier ontstaat een ’itererende’ serie kunstwerken die gerelateerd zijn aan elkaar en die samen een beeldend antwoord vormen op de vraag hoe kunstenaars in een technologisch tijdperk samenwerken.
Iteraties kan worden beschouwd als een experimenteel arrangement met flexibele grenzen. Het project creëert situaties die vertrekken vanuit de kunst met extensies naar andere velden: informatica, sociology, netwerk theorie, privacy en copyleft studies.

Achtergrond
De infrastructuur van het Internet groeide op een gedecentraliseerde manier. Dit vereiste, faciliteerde en conditioneerde co-operatie en samenwerking.
Dit collectieve karakter van het web markeerde de kunst en cultuur die in deze nieuwe vitrtuele ruimte ontstond en die zich gelijkwaardig vertakte naar ruimtes voor functionaliteit en fantasie. Het basis concept was het verweven van verschillende kennis- en ervaringsvelden met als doel om inzicht te krijgen in het hier en nu. Software en hardware ontwikkelingen beoogden de coexistentie van collectieve en individuele elmenten te faciliteren. Met de ontwikkeling van het Web 2.0 werd bijna uitsluitend de individualisatie van de gebruiker bevorderd door een simultane monopolisatie van infrastructuren. Individualisatie is daardoor tegenwoordig de ’default’ geworden. Collectieve vormen zijn aanwezig maar ze leven eerder op de achtergrond.
De twee organisaties die dit project intiëren, Constant en esc media art laboratory, werden opgericht in een tijd waarin het semantische web en het web 2.0 nog goedbedoelde, deels zelfs utopische ideeën waren. Vandaag zijn niet alleen technisch begaafde geeks en activisten zeer geïnteresseerd in open-source en vrije software, maar ook, en voornamelijk, multinationals. Open source is getransformeerd van veelbelovend alternatief tot digitale mainstream. Termen zoals ’open’, ’sharing’, ’co-operation’ zijn nu integraal deel van de inventaris van online bedrijven.
Iteraties beoogt vanuit een artistieke ’case study’ het gebruik van deze termen te herdenken. Iteraties gaat over de processen en motivaties die kunstenaars bewegen om vrije digitale tools te gebruiken.

Documentatie

Coördinatie
Peter Westenberg, Reni Hofmüller

Deelnemers
(Iteraties #1) Pascale Barret, Julien Deswaef, Heidrun Primas, Ushi Reiter, Agnese Trocchi, IOhannes m zmölnig
(Iteraties #2) Miriam Raggam, Pascale Barret, Claire Williams, François Zajega, Julien Deswaef, Annie Abrahams

In samenwerking met:
esc medien kunst labor : http://esc.mur.at

Ondersteund door:
Wallonie-Bruxelles International