Londen, UK

Feminism is on the agenda: Public works group

Nicolas Malevé en Femke Snelting namen deel aan deze eendaagse workshop die kijkt naar door gendervragen geïnspireerde praktijken. Hoe kunnen die praktijken zich op een specifieke manier verhouden tot urbane en gendercondities? Hoe kunnen die praktijken participatie en inclusie
bevorderen en hoe kunnen ze werk genereren uit verschil?


@ London, Public works studio