Project: Capacitor

Court Circuit Court: Social fabrics: on protocols, textile and salutations

PiNG organiseert in juli voor de eerste keer het zomer lab Short Circuit / Short Process. Constant lid Wendy Van Wynsberghe werkt er rond begroetingen en de rituelen errond. Kom textiel sensors maken die nieuwe manieren van begroeten initieren, dit met Arduino, geluid en geleidend textiel.

Deze ontmoeting krijgt de steun van de Europese Commissie via de GRUNDTVIG-actie van het Europese ’Een Leven Lang Leren’-programma: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm


@ PiNG

38 rue du Breil – 44100 Nantes - France