Close Encounters: Condities voor het werk

Close Encounters is een reeks presentaties en gesprekken georganiseerd door het a.pass onderzoekscentrum. Deze informele evenementen zijn bedoeld om de tijd te nemen om een idee, een project, een onderzoek of een specifiek element in een onderzoekstraject van dichtbij te bekijken, te beluisteren en te evalueren. Wat te studeren? Wat te onderzoeken? Wat te praktiseren?

Voor deze aflevering van Close encounters hebben Sofia Caesar en Femke Snelting elkaar uitgenodigd voor een gesprek over contracten als proposities en elementen als voorwaarden. Beiden zijn betrokken bij verwante, maar zeer verschillende praktijken die ze zullen presenteren, en in discussie brengen met elkaar en het publiek.

Beeld: detail van Spaghetti plot, vinyl op muur, Sofia Caesar, 2018. Foto: Gilles Ribero


@ a.pass , 4th floor

Delaunoystraat 58/17, Brussel