CIAO/Tot Later

In 2008 stelde An de beta-versie voor van de gedistribueerde roman ’CIAO/Tot Later’ tijdens Place@Space/NowHere in Z33 Hasselt. Ondertussen maakte ze een nieuwe versie, ’CIAO/Tot Later - the author’s cut’, werd in samenwerking met OSP een prachtig boekje en een digitaal verhaal verteld doorheen webpagina’s. De versie werd feestelijk onthaald in het kantoor van Constant.
De derde en laatste fase in dit project is de finale lancering van de gedistribueerde roman voor een groot publiek.

Het project CIAO/Tot Later werd gerealiseerd met de steun van Constant en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.


@ Constant

rue du Fort / Fortstraat, 5 1060 Brussels