Brussels

Booklaunch @ 1030

The artistic dictionary ’Mots de la Cage aux Ours/Woorden uit de Berenkuil’ will be presented in the Bibliothèque Sésame in presence of the makers and slammer Maky. Maky who spent his adolescence around La Cage aux Ours will improvise with rythm and rhyme on a series of words the audience chooses for him.

Brussel

Bookpresentatie @ 1030

Het artistieke woordenboek ’Woorden uit de Berenkuil/Mots de la Cage aux Ours’ wordt voorgesteld in de Bibliotheek Sésame in aanwezigheid van de makers en van slammer Maky. maky die zijn tienerjaren doorbracht aan de Berenkuil, improviseert met ritme en rijm op een reeks woorden die het publiek hem aanreikt

Bruxelles

Présentation du livre @ 1030

Le dictionnaire artistique ’Mots de la Cage aux Ours/Woorden uit de Berenkuil’ sera présenté à la Bibliothèque Sésame en présence des auteurs et du slammeur Maky. Ce dernier a passé une partie de son adolescence autour de la Cage aux Ours, il offrira au public de sélectionner une série de mots sur lesquels il improvisera avec rythme, poésie & âme.


@ Bibliothèques Sésame

Boulevard Lambermont 200 - 1030 Brussels

Booklaunch @ 1030 - Constant
Project:

Brussels

Booklaunch @ 1030

The artistic dictionary ’Mots de la Cage aux Ours/Woorden uit de Berenkuil’ will be presented in the Bibliothèque Sésame in presence of the makers and slammer Maky. Maky who spent his adolescence around La Cage aux Ours will improvise with rythm and rhyme on a series of words the audience chooses for him.

Brussel

Bookpresentatie @ 1030

Het artistieke woordenboek ’Woorden uit de Berenkuil/Mots de la Cage aux Ours’ wordt voorgesteld in de Bibliotheek Sésame in aanwezigheid van de makers en van slammer Maky. maky die zijn tienerjaren doorbracht aan de Berenkuil, improviseert met ritme en rijm op een reeks woorden die het publiek hem aanreikt

Bruxelles

Présentation du livre @ 1030

Le dictionnaire artistique ’Mots de la Cage aux Ours/Woorden uit de Berenkuil’ sera présenté à la Bibliothèque Sésame en présence des auteurs et du slammeur Maky. Ce dernier a passé une partie de son adolescence autour de la Cage aux Ours, il offrira au public de sélectionner une série de mots sur lesquels il improvisera avec rythme, poésie & âme.


@ Bibliothèques Sésame

Boulevard Lambermont 200 - 1030 Brussels

Booklaunch @ 1030 - Constant
Project:

Brussels

Booklaunch @ 1030

The artistic dictionary ’Mots de la Cage aux Ours/Woorden uit de Berenkuil’ will be presented in the Bibliothèque Sésame in presence of the makers and slammer Maky. Maky who spent his adolescence around La Cage aux Ours will improvise with rythm and rhyme on a series of words the audience chooses for him.

Brussel

Bookpresentatie @ 1030

Het artistieke woordenboek ’Woorden uit de Berenkuil/Mots de la Cage aux Ours’ wordt voorgesteld in de Bibliotheek Sésame in aanwezigheid van de makers en van slammer Maky. maky die zijn tienerjaren doorbracht aan de Berenkuil, improviseert met ritme en rijm op een reeks woorden die het publiek hem aanreikt

Bruxelles

Présentation du livre @ 1030

Le dictionnaire artistique ’Mots de la Cage aux Ours/Woorden uit de Berenkuil’ sera présenté à la Bibliothèque Sésame en présence des auteurs et du slammeur Maky. Ce dernier a passé une partie de son adolescence autour de la Cage aux Ours, il offrira au public de sélectionner une série de mots sur lesquels il improvisera avec rythme, poésie & âme.


@ Bibliothèques Sésame

Boulevard Lambermont 200 - 1030 Brussels