Blender Game Engine

We bestuderen de mogelijkheden van de Blender Game Engine en geven een kort overzicht van de twee manieren om ermee te werken : python scripting of via de logic block editor. Je kan je verwachten aan enkele schitterende projecten evenals eenvoudige game prototypes...

Plaatsen zijn beperkt, dus graag reserveren via mail bij David Collignon : collignon.d@gmail.com


@ Variable

rue Gallaitstraat 80, 1030 Brussel / Bruxelles