All-Inclusive Cyborg Talks: Diversiteit vs. homogeniteit

Debat met Marije Baalman, Jennifer Kanary, Femke Snelting en Luis Lobo Guerrero. Moderatie: Danielle Arets.

"Technologie biedt velen de mogelijkheid deel te nemen aan de samenleving. Zodoende is er meer ruimte voor diversiteit. De praktijk is anders. De paradox van technologie is dat het instrument, ondanks de mogelijkheden, vaak wordt ingezet ter controle, sturing, homogenisering van de samenleving. Contactenlijsten op smartphones bestaan voor 95% uit mensen die op ons lijken. Algoritmes produceren vooralsnog stereotypen die niet alleen maar lachwekkend zijn. Bewuste feedback is nodig voor een pluriforme samenleving."