mei 2018

bolwerK combineert in het project Crystelling parascientific geschiedenis, antropologie en technologie om vertrouwd te raken met het elektromagnetisch spectrum en de manier waarop radio en agrarische metaforen vermengen.
Marthe van Dessel en andere kunstenaars uit het bolwerK-sterrenstelsel (...)

Kettingen en inslagen zijn de twee basiscomponenten die bij weven worden gebruikt om draad of garen in stof om te zetten. Geïnspireerd door Constants rijke geschiedenis van activiteiten en hun diverse online manifestaties, herweeft Constant haar aanwezigheid op het web met een nieuwe site.
Om (...)

Algolit, de werkgroep rond vrije literatuur en code, organiseert een dag rond ’term frequency–inverse document frequency (tf-idf)’, een statistische methode die weergeeft hoe belangrijk een woord is voor document of corpus. Tf-idf wordt vaak gebruikt als gewichtsparameter in tekstmining, (...)

Elk jaar, op 1 januari, verlopen de auteursrechten op duizenden werken die dan het Publiek Domein betreden. In België duurt auteursrechtelijke bescherming 70 jaar, in 2018 komen dus de werken van auteurs die in 1947 overleden zijn in het Publiek Domein. Dit jaar verwelkomen we creaties van onder (...)

Close Encounters is een reeks presentaties en gesprekken georganiseerd door het a.pass onderzoekscentrum. Deze informele evenementen zijn bedoeld om de tijd te nemen om een idee, een project, een onderzoek of een specifiek element in een onderzoekstraject van dichtbij te bekijken, te (...)

Plus-Tôt Te Laat presenteert in de vitrine van Constant een risografische herwerking van creaties van auteurs die stierven in 1947 en waarvan de werken in het publieke domein kwamen op 1 januari 2018.
Ze remixen met name de plantaardige Art Deco-stijl van de Belgische Victor Horta met de (...)

Op vrijdag 17 Frifek van het jaar Zek, reduceert een Qualariaanse neutronenmoller de Grootzone Zendium tot niet veel meer dan een trilpudding, met dramatisch gevolg voor de verliefden Xavan en Jaluka.
In dit beeldverhaal remixt Peter Westenberg schilderijen en tekeningen van Léon Spilliaert. De (...)

De installatie Wonderwoman ontmoet Horta van Plus-Tôt Te Laat in de vitrine van Constant, maakt deel uit van de weekends van Kunstenroute St-Gillis 2018. Iedereen die geïnteresseerd is in auteursrecht, het publiek domein en de mogelijkheden van artistieke creatie met publiek bronmateriaal, kan de (...)