maart 2018

De levensloop van mensen, dieren en machines is met elkaar verknoopt via elektronische circuits met beperkte levensduur: accessoires die bioritmes of de groei van specimens meten, interactieve medische implantaten, genetwerkte pacemakers en draadloze defibrillators zijn een alledaagse (...)

Algolit, de werkgroep rond FLOSS literatuur en code, organiseert een dag rond datasets. Op basis van het Algoliterair Trefpunt dat we organiseerden in november 2017, presenteren we enkele algoritmische recepten, als uitgangspunt voor algoliteraire schrijfoefeningen.
Voorkennis of kennis van (...)

Hoe ziet een feminisme eruit dat zich heeft aangepast aan technologische mediatie, abstractie, virtualiteit en complexiteit? En wat zijn de nieuwe vormen van het bezetten, scheiden en betwisten van ruimte die automatisering kan faciliteren? Femke neemt deel aan een debat georganiseerd door de (...)

TRANS // BORDER neemt het werk van Nathalie Magnan als vertrekpunt en kijkt naar de relevantie van haar werk aan de hand van de creaties en het onderzoek van een aantal kunstenaars, wetenschappers, (h)acktivisten en studenten die verder werken op de gebieden die ze verkende.
Als bijdrage aan (...)

Algolit, de werkgroep rond vrije code en literatuur, organiseert een meeting in Rotterdam. Word embeddings zijn een manier waarop algoritmes taal leren door de context van woorden in grote datasets te analyseren.
We beginnen de dag met een doorloop van een basis word embedding recept (...)

Van januari tot april 2018 is Femke betrokken bij het onderzoekscentrum van a. pass, een programma voor ’de geavanceerde studie van performance en scenografie’ in Brussel.
Als onderdeel hiervan stelt ze vijf Monday Readings voor, die de dagelijkse omgang met digitale gereedsschappen in verband (...)

Catherine Lenoble en An Mertens presenteren Algolit en hun activiteiten tijdens deze studiedag in La Cambre.

MENSES ANTIDOTE, de installatie van Isabel Burr Raty, is een Totem. Zijn hybride karakter verweeft een levenskrachtige smeltende genitale substantie met een elektronisch DIY zenuwstelsel. De Totem is zo geprogrammeerd dat die een geneesmiddel produceert dat Isabel inneemt. Bezoekers van de (...)

Elk jaar geef Constant de taak aan een nieuwe ontwerper of ontwerpcollectief om aan de tweemaandelijkse flyers voor Constant_V te werken met behulp van Free, Libre en Open Source tools. In 2017 nodigden wij Ecran Papier uit, een ontwerpcollectief uit Brussel.
Voor elke nieuwe editie van (...)