"Silent Movie", een video-installatie van Chris Marker
Selected Memories, een tentoonstelling met film, video, cd-rom en installaties van verschillende kunstenaars
Sans Soleil, Chris Marker
“Curieusement, ce n’est pas le passé immédiat qui nous propose des modèles de ce que pourrait être la (...)

Een avondje-uit in het teken van een boek? Van een filosofieboek dan nog? Nee, te moeilijk. Te conceptueel. Tenzij.het boek Mille Plateaux heet en de schrijvers ervan, de Franse (pop)filosofen Gilles Deleuze & Felix Guattari, zelf suggereren dat je het zou lezen zoals je naar een lp (...)

Roseware: collectief work-in-progress, oneindige cd-rom
Met Roseware realiseert Chris Marker de wens opdat ’elke toeschouwer/lezer geleidelijk zijn beelden in de plaats stelt van de mijne en dat mijn onvolkomenheid van het geheugen gediend heeft als springplank voor de lezer in de pelgrimstocht (...)

Critical Art Ensemble (CAE): The Flesh Machine. Conferentie, installatie en performance. Een samenwerking tussen CONSTANTvzw en Beursschouwburg.

Dank zij zijn actieve formule http://www.partywalker.org/partybus en zijn catalisator Walker, creëert DE PARTY een site die bevorderlijk is voor de ontwikkeling van een virtuele gemeenschap die aanzet tot reflectie en verzet. Als voorbeeld citeren we hier enkele fragmenten uit de (...)