Weblog ·

WVW: tsst tt info trrttt ideas loose or fixed ttrrttt ssssssttt dzz dzz free applications for practical use

Vertrekkende vanuit haar eigen praktijk als electro kunstenares publiceert Wendy Van Wynsberghe manuals, instructies, hints en overweguingen die nuttig kunnen zijn voor collega kunstenaars die zich interesseren voor open source soft- en hardware.