Workshop · Weblog ·

Towards: Towards a subjective collective cartography

Towards is een verzameling subjectieve kaarten van Brussel, opgezet samen met de creatie van een collaboratieve software voor subjectieve cartografie.

Recyclart en Citymine(d) betrokken Speculoos en Constant bij hun onderzoek naar de subjectieve perceptie van territorium en representatie daarvan. Zij reflecteerden over het begrip ’grondgebied’: hoe stelt men zich zijn grondgebied voor en hoe wordt het subjectief gepercipieerd?

De laatse tien jaar evolueerden het socio-culturele veld en de culturele praktijken sterk. Een aantal interventies door stedelijke activisten verruimden het begrip ’territorium’. De neerslag van deze expertise en de werkmethode dient ook bewaard te worden voor de volgende generaties.

De representatie van het ’grondgebied’ is zeer complex. De objectiviteit in de weergave sluit een zekere subjectieve benadering uit. Brussel wordt een andere stad al naargelang de manier waarop ze benaderd wordt. Wij gaan op zoek naar de complementariteit van de verschillende invalshoeken.

A project of www.citymined.org, www.recyclart.be, www.constantvzw.com, www.speculoos.com

documentatie


Verwante activiteiten

Cartography as a common good

2010
Cartography as a common good (Cartografie als gemeenschappelijk bezit) is een tekstbijdrage van Rafaella Houlstan-Hasaerts (La Cambre) en Nicolas Malevé, lid van Constant, aan het boek Human (...)

Icarus film maker (or the history of a vertical movement of the sight)

2010
Constantlid Nicolas Malevé neemt deel aan Icarus film maker (or the history of a vertical movement of the sight) een reflectie-namiddag rond de geschiedenis van luchtbeelden bekeken doorheen de (...)

Busboîtescartesmaps

2008
Busboîtescartesmaps was een evenement in het raamwerk van het Towards-project dat subjectieve representaties van het Brusselse terrein combineert met het ontwikkelen van een software voor (...)

Gender Art Net

2007
Gender Art Net wordt in de loop van 2008 ontwikkeld als een Interactieve Kaart, die de toegankelijkheid en de leesbaarheid bevordert van een brede waaier aan artistieke posities die de complexe (...)

Towards

2007
Een krant met subjectieve kaarten van stedelijke interventies in Brussel, in samenwerking met Citymin(e)d, Recyclart en Speculoos.

Urban Act

2008
Wat is een collectief platform en hoe kan zo’n platform functioneren? Dat is de centrale vraag in het boek Urban Act, een realisatie van het Atelier d’Architecture Autogérée uit (...)

Blinde Softspots & Afleidende kaartware

2007
In het kader van de ’Representation’-lezingenserie georganiseerd door het IBAI, presenteerde Constant een oefening in het exploiteren van de imperfecties en tussenruimtes die ontstaan in de (...)

OpenStreetMap

2007
Constant organiseert een Open Streetmap (1) evenement. We verzamelen GPS tracks in Brussel en voegen die toe aan de database van Openstreetmap.org. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen (...)

European Platform for Alternative Practice and Research on the City (Peprav)

2007
Peprav is een project dat gedeeltelijk gesubsidieerd is door het CULTURE2000 programma van de Europese Gemeenschap. Oorspronkelijk is dit een samenwerking tussen het atelier d’architecture (...)